Categorie archief: Uncategorized

Twee voor de najaarstentoonstelling in Pulchri

De zomer was vooral grijs en ook heel nat. Maar door die grijze zomer heen hebben ze geweldig weelderig gebloeid, de Oostindische kers; Tropaeolum majus. Als er weer stortbuien aangekondigd werden haalde ik er iets van naar binnen. Altijd in datzelfde Crodinoflesje. Nu gaan ze naar de najaarstentoonstelling in Pulchri. Een beetje de zomer verlengen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Eén ets, drie staten

Toen Walter Nobbe, mijn goede en levenslang attente vriend nog op de K.A.B.K. in Den Haag zat maakte hij deze drie etsen. Eén plaat, drie bewerkingen.

Waarvan niet met zekerheid te zeggen valt welke van de drie nummer 1. – 2. – of – 3. is.Een landschap met koeien en hooimijten, een landarbeider, een man met de hand op de rug en een kantelend meisje.Dan een gebedskapel met vrouwen en meisjes. Een gevallen meisje en een meisje met geheven arm. En dan, als uit het land omhoogkomend twee figuren: de een gebogen, de ander een arm omhooghoudend achter het hoofd.

Er zijn vier afbeeldingen op één afdruk.

Er zijn drie afdrukken van de in vieren gedeelde plaat.

Op ets 1. de vier afbeeldingen.

Op ets 2. is ondersteboven de afbeelding 2 uit ets 1. zwak zichtbaar. Het kantelende meisje in het derde vak. In het vierde vak, ook ondersteboven, het landschap met de koeien en hooimijten. Heel vaag.

Op ets 3. zijn de bovenste 2. beelden helder afgedrukt.De hemel boven het landschap helder, volkomen schoon gepoetst. En boven de figuren in het tweede vak geen schaduw op de wolken, geen kernschaduw op het gezicht van het kantelende meisje. De onderste twee vakken zijn leeg. Maar er is een restant te zien, héél vaag van het figuurtje uit het derde van van ets 1. en een restlijn van de afdruk uit het vierde vak van ets 1.

Is ets 1. ets 1. ? Heeft hij na de afdruk van ets 1. de onderste twee afbeeldingen weggeschuurd of is het andersom gegaan?

Walter zat het derde of vierde jaar van de opleiding aan de Koninklijke Academie in Den Haag.

1961 of 1962.

afbeeldingen vergroten door er op te klicken

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Nasturtiums van een grijze zomer

De vele regens van de afgelopen maanden hebben de Oostindische Kers flink hoogop doen groeien. Ondanks al die grijze dagen bloeien ze overdadig. Na afloop van het Tonantzintla avontuur nu terug naar de edele aquarelkunst.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Getekende portretten door Pat Andréa , 7

In de jaren ‘70 en ‘80 vroeg ik, als Pat tijd had, voor mij een vrienden- en familieportret te tekenen bij wijze van cadeau.

Voor mijn verjaardag, wanneer ik niets wist te bedenken als cadeautje.

Nu ben ik blij dat ik geen luxe artikelen of gadgets vroeg. Is kunst luxe? Ik meen van niet.

Vijf portretten van goede vrienden en twee van ons en de kinderen:

  • Vergroot de foto door op het beeld te klikken.
    Enlarge image by clicking the photo.
Jeanne Solan, dancer bij het Nederlands Danstheater N.D.T.
Felix Valk, Galeriehouder Directeur Lijnbaancentrum later Directeur Museum voor Land en Volkenkunde te Rotterdam
Arie en Berneja van Geest, kunstenaars te Rotterdam
Marco Kalish en Walter Nobbe, fotograaf en kunstenaar te Den Haag
Bo en Tico Andréa, zoons van Pat Andréa
Piet Nieuwenhuizen, Westland’s kunstenaar te Poeldijk
Pat Andréa en Cécile Hessels, kunstenaars te Den Haag

De links geven aanvullende informatie

3 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Suite Tonantzintla de VIDEO

Suite Tonantzintla VIDEO

De tentoonstelling Tonantzintla in Pulchri Studio van 1 mei t/m 25 mei 2021werd begeleid door de VIDEO: Suite Tonantzintla
Muziek van Ramón Noble ook te vinden op Spotify Victor Manuel Morales

De video toont delen van de tonantzintlakerk en de aquarellen met de bijbehorende danspassages.https://www.youtube.com/watch?v=LEKpWhgtTpQ

En hieronder vanuit de video de 5 stilgezette beelden in volgorde van opkomst

Danza de los Bufones
Danza de los Musicos
Danza de las Estrellas
Danza de las Virgines
Danza de Los Angelos

Ramón Noble Victor Manuel Morales Cécile Hessels 2021

1 reactie

Opgeslagen onder Uncategorized

Suite Tonantzinla open

Suite Tonantzintla in Pulchri Studio

Pulchri studio, Lange Voorhout 15 Den Haag

Van 1 mei t/m 25 mei, – gesloten op 20 mei en tweede Pinksterdag

5 Aquarellen n.a.v. orgeldansen van Ramón Noble, op orgel gespeeld door Victor Manuel Morales, México. Geïnspireerd op de Tonantzinla tempel in Pueblo. Met een video waarin de muziek parallel loopt aan de getoonde werken.

Informatie openingstijden: Pulchri Studio

De dansen zijn maken deel uit van de inhoud van de CD Zapateado Mexicano van Ramón Noble ontworpen en gespeeld door Victor Manuel Morales

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Kunsthistorische hoedendans

Goede Vrijdag 2021.

In de Geseling van Piero della Francesca is een man die een hoed draagt die geleend is van een penning van Pisanello, en de hoge hoed van Piero della Francesca’s Legend of the True Cross is geleend van Piero della Francesca door Pier Paulo Pasolini voor diens film Het Evangelie volgens Mattheüs.

Het is duidelijk dat er altijd geleend, gejat en afgekeken werd, vanaf het begin van de cultuurhistorische geschiedenis en dat bevorderde de voortgang, een soort van estafette.

The legend of the the True Cross, Piero della Francesca

De hoeden gebruikt in de film Il Vangelo secondo Matteo van Pier Paulo Pasolini

De Geseling van Christus door Piero della Franscesca

De penning door Pisanello van Byzantijnse Keizer Johannes VIII Palaiologos

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Dans 5. Laatste dans van de Suite Tonantzintla

Danza de Los Angelos

De suite besluit met de dans van de engelen. De vijf dansen, die van de dwaasheid van de wereld via een ode aan de muziek, de componist en de uitvoerder, de sterren, de heiligenparade, naar de gevleugelde vrijheid leiden, zijn 15 minuten orgelmuziek die mij inspireerden tot het maken van de tekeningen en de 5 aquarellen.
In mei zullen ze te zien en te horen zijn in de Tuingalerie van Pulchri Studio, Lange Voorhout 15 te Den Haag , Holland

De vijf dansen zijn onderdeel van de CD Zapateado Mexicano

Schets waarvan alleen de diamant in de uitwerking is overgebleven.

De CD Zapateado Mexicano

die op internet op diverse
locaties te vinden is.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Tonantzintla. Dans 4.Schets en verwerking

Danza de Las Virgines

De dans van de Maagden. Vrouwen die iets uitzonderlijks deden vnl. binnnen de Roomskatholieke traditie maar ook een maagd uit de oudheid, Pallas Athene. Er zijn altijd culturen geweest waarbinnen de maagdelijkheid hoog telde en culturen waarbij het minder belangrijk werd gevonden. Deze vooral anonyme maagden worden uitgenodigd voor een dans op het podium door moeder Theresa. Toeziende maagden: Guadalupe uit Mexico, Jeanne d’Arc uit Frankrijk en

Pallas Athene uit de Griekse wereld.

Er zijn diverse schetsen die in de uitwerking gecombineerd zijn. Er dansen twee Azteekse dreumussen mee en twee koninklijke babies. Maar dit kan ook de Azteekse verbeelding van het Christuskind zijn.

Klik op de link bovenaan voor de muziek

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Tonantzintla. Dans 3. Schets en verwerking.

Danza de las Estrellas

Van de Dans van de Sterren is geen schets overgebleven.
Wel een detail uit een vroeg stadium van de verwerking, met 2 figuren op de top die later weer verdwenen zijn. Mensen houden zich vast aan de sterren om niet te vallen in de onbegrensde ruimte. Of kan het de bedoeling zijn dat zij ook de sterren naar hun hand willen zetten?

Danza de las Estrellas

klik op link voor de muziek op Spotify

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized