Tagarchief: Hollandse aquarellistenkring

Hollandse Aquarellisten, Haagse Kunstkring

Opnieuw stelt de Hollandse Aquarellistenkring tentoon bij de Haagse Kunstkring. Evenveel aspecten van de edele techniek als er deelnemers zijn. Tot 24 juli 2022 Een paar beelden:

Jaap Ploos van Amstel (R.I.P.) aan wie de tentoonstelling is opgedragen
Agnes van Gelder , Wendelien Schönfeld, Rudolf Valster, Cécile Hessels
Cécile Hessels
Rudolf Valster Cyanotypes
Wendelien Schönfeld, waterverf op houten figuur
Joanna Quispel, scenes
Sipke Huismans
Sipke Huismans in atelier geschilderd door Theo de Feyter

Theo de Feyter
Wendelien Schönfled Rust na Werken

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Hollandse Aquarellistenkring Info.

 

Hollandse Aquarellisten Kring

http://www.hollandseaquarellistenkring.nl/

Nieuwe HAK Website

 

Sipkesh-red-335x215

Sipke Huisman, “Red”

De Hollandse Aquarellistenkring bestaat sinds 1945 en verenigt professionele beoefenaars van het schilderen met waterverf. Alle leeftijden, stijlopvattingen en technieken zijn in de Kring vertegenwoordigd. De vereniging heeft als doel het bevorderen en uitdragen van de aquarel in al zijn verschijningsvormen. Daartoe worden tentoonstellingen georganiseerd en publicaties uitgegeven. Om lid te worden moet men worden voorgedragen en zijn of haar werk ter beoordeling tonen.

Lid worden.Een aspirant-lid moet wordt voorgedragen door twee leden van de HAK. Deze sturen een beredeneerde voordracht met een verwijzing naar de website of andere documentatie van het aspirant-lid naar de secretaris:
Theo de Feyter, Lutkemeerweg 2, 1067 TH Amsterdam
020 6105485
theodefeyter@hetnet.nl
Het bestuur beoordeelt vervolgens de aanvraag.

Het bestuur van de Hollandse Aquarellistenkring bestaat uit: Sipke Huismans, voorzitter, Rudolf Valster, penningmeester, Theo de Feyter, secretaris.

eufraat2

Theo de Feyter, Eufraat
http://www.theodefeyter.nl/

3hangendehaaien

Rudolf Valster,  hangende haaien
https://www.rudolfvalster.nl/

The “Hollandse Aquarellistenkring” (Circle of Dutch Water-colour painters) was established in 1945 and unites professional water-colour artists. All ages, style opinions and techniques are represented by the “Kring”. It’s goal is to promote and propagate the water-colour in all its forms. Exhibitions are organised and publications produced.

Professional artists can be introduced for membership by a present-day member of the H.A.K. as well as presenting current work for review.

The board of the H.A.K. is formed by Sipke Huismans, chairman, Rudolf Valster, treasurer and Theo de Feyter,, secretary.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Kunst En Cultuur

Haagse kunstkring en Hollandse Aquarellistenkring

Hollandse Aquarellisten in de Haagse kunstkring

Tentoonstelling 23 oktober t/m 9 november 2014

opening zaterdag 25 oktober 16:00 uuruitnodiging plan Buitnodiging B 2wintertuin 32x24nov. dec. tuin

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Recensie Leeuwardense Courant

Uit de Leeuwardense Courant 08-08-2014
Hollandse Aquarellistenkring

lc lucht blauw gras groen download

Vergroot tekst en beeld door een klik op de foto
*
*
*

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Natuurmuseum Fryslán aquarellen/ opening

De Hollandse Aquarellistenkring
in Leeuwarden

 

11  aquarellisten van de kring onder de noemer :

“het gras is groen de lucht is blauw”
Werken n.a.v. of naar de natuur.

Dokkum Leeuwarden 019

De tentoonstelling duurt tot 14 augustus

Adres:

Natuurmuseum Fryslán
Schoenmakerspark 2  8911 EM Leeuwarden

Dokkum Leeuwarden 055
Dokkum Leeuwarden 4


Dokkum Leeuwarden 2 A
Dokkum Leeuwarden 3
Dokkum Leeuwarden 043

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized